Dzukija festival 2018, Dzūkijos orientavimosi sporto festivalis 2018

NUOSTATAI 

ORGANIZATORIUS:

VšĮ „Sportas miške“

VARŽYBŲ DATA IR VIETA:

1 diena  – Vidutinė trasa (Živulčiškė). Starto pradžia 14 val.

2 diena – Ilga trasa (Trako miškas). Starto pradžia 11 val.

3 diena – Vidutinė trasa (Žaliamiškis) Naujas žemėlapis. Starto pradžia 11 val.

4 diena – Prailginta vidutinė. Praplėstas Švendubrės žemėlapis. Starto pradžia 11 val.

2018.08.12 – 15

VARŽYBŲ TIKSLAI:

Populiarinti orientavimosi sportą; išsiaiškinti stipriausius sportininkus; supažindinti dalyvius su unikalia vietove; skatinti sveiką gyvenimo būdą.

PROGRAMA:

2018 08 11 d.

Dalyvių atvykimas

2018 08 12 d.

12 – 14 val. – Dalyvių registracija varžybų vietoje (prašome atvykti anksčiau, kad nesusidarytų eilės)

14.00 – Vidutinės trasos startas

2018 08 13 d.

10.00 – atvykimas, registracija.

11.00 – Ilgos trasos startas.

2018 08 14 d.

10.00 – atvykimas, registracija.

11.00 – Vidutinės trasos startas.

2018 08 15 d.

10.00 – atvykimas, registracija.

11.00 – Prailgintos vidutinės trasos startas.

14.oo – varžybų apdovanojimai ir uždarymas.

ATSIŽYMĖJIMO SISTEMA:

Atsižymėjimas SportIdent kortelėmis.

GRUPĖS:

1
Grupės Vidutinė Ilga Vidutinė Prailginta vidutinė
2
M12, M12B, W12, W12B
3
M14, M75, OPEN1, W14, W21N
4
M16, M55, OPEN, W18, W21S, W35
5
M20, M21E
6
M21N
7
M21S
8
M35, M40
9
M45, M50
10
M08, W08
11
M10, W10
12
M60, M65, M70,W40, W45
13
M18, W20, W21E
14
W16, W50, W55, W60, W65
15
W70, W75

VARŽYBŲ RŪŠIS:

1d. Vidutinė trasa. Pavienis startas.

2d. Ilga trasa. Pavienis startas.

3d. Vidutinė trasa. Pavienis startas.

4d. Prailginta vidutinė trasa. Pavienis startas.

LAIKO FIKSAVIMAS:

Laikas bus fiksuojamas naudojant SportIdent elektroninio atsižymėjimo sistemą.

REGISTRACIJOS TVARKA IR LAIKAS:

  1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos anketą,  sutikimą dėl saugumo užtikrinimo ir dalyvio atsakomybės bei pasitikrinę sveikatą. Dalyviai sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad  prisiima pilną atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.
  2. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
  3. Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

Registracija vyksta „DBtopas“ interneto svetainėje:

https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/

STARTO MOKESTIS:

 

1
Grupės Starto SI nuoma
2
2018-07-22 2018-07-23
3
M08 8.00 10.00
4
M10, M12, M12B, M14, M16, M18 12.00 20.00 1.20
5
M20, M60, M65, M70, M75, M80 20.00 30.00 4.00
6
M21E, M21N, M21S, M35, M40, M45, M50, M55 27.00 40.00 4.00
7
OPEN, OPEN1 20.00 30.00 4.00
8
W08 8.00 10.00
9
W10, W12, W12B, W14, W16, W18 12.00 20.00 1.20
10
W20, W60, W65, W70, W75 20.00 30.00 4.00
11
W21E, W21N, W21S, W35, W40, W45, W50, W55 27.00 40.00 4.00

APDOVANOJIMAI:

Dalyviai 4 dienų varžybose, sumuojant 3 geriausius rezultatus, užėmę 1-3 vietas, kiekvienoje grupėje, apdovanojami prizais. Rezultatai skaičiuojami taškais pagal atsilikimą nuo lyderio.

PASTABOS:

  1. Esant nepalankioms oro sąlygoms ar kitiems nenumatytiems atvejams, galimi tvarkaraščio pakeitimai.
  2. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką (tame tarpe ir su įvairiais sveikatos sutrikimais bei traumomis) ir įsipareigoja dėl to nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.
  3. Starto protokolai, rezultatai skelbiami tinklapyje: https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016055